J2V019J57T

18.01.2016

Przy okazji małej rewolucji, jaka dokonała się w obliczaniu wysokości odsetek na gruncie prawa cywilnego od 1 stycznia 2016 r. warto przypomnieć czym właściwie są odsetki, kiedy się należą i jak je obliczyć.

books-magazines-building-school

31.12.2015

Na koniec roku prezentujemy najważniejsze zmiany w prawie, które pojawią się w 2016 r.

pexels-photofinance

10.12.2015

TSUE uznał, że niektóre rodzaje kredytów denominowanych w walucie obcej nie są usługą inwestycyjną więc na bankach nie ciążyły obowiązki informacyjne określone w art. 19 dyrektywy 2004/39 (MIFID).

99539B61843AB0C6

09.12.2015

17.06.2015 r. SN w uchwale podjętej w składzie siedmiu sędziów orzekł, że menedżerowie – członkowie zarządu spółek kapitałowych powinni opłacać składki do ZUS od całości przychodu.