pexels-photo (1)

12.09.2016

Pre-pack to jedna z alternatyw do tradycyjnej upadłości, obok nowych postępowań restrukturyzacyjnych. I dzisiaj, zamiast upaść, można uratować firmę jak General Motors.

books-magazines-building-school

31.12.2015

Na koniec roku prezentujemy najważniejsze zmiany w prawie, które pojawią się w 2016 r.

pexels-photo

29.12.2015

Od 1 stycznia 2016 r. duże zmiany w prawie upadłościowym. Jednak nawet jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął przed tym dniem, wciąż możliwe jest postępowanie restrukturyzacyjne.

black-and-white-city-man-people

11.12.2015

Zrównanie z postępowaniami sądowymi: postępowanie arbitrażowe, które wszczęto przed ogłoszeniem upadłości będzie z urzędu zawieszane do czasu wstąpienia do tego postępowania syndyka.