O Kancelarii

EdgeEDGE Wieczorek to specjalistyczna kancelaria prawna zajmująca się obsługą prawną początkujących i rozwijających się oraz zagrożonych niewypłacalnością i upadłością podmiotów gospodarczych.

Doradzamy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, także w zakresie sporządzania umów i negocjacji ich warunków. Reprezentujemy również klientów w postępowaniach administracyjnych, przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Kancelaria zapewnia kompleksowość wykonywanych usług – jesteśmy częścią GRUPY EDGE, w której swoje usługi świadczą eksperci z zakresu doradztwa strategicznego, księgowości oraz restrukturyzacji, obsługującej nowopowstałe podmioty gospodarcze i inwestorów (start-up, fundusze Venture Capital i Private Equity) oraz przedsiębiorców znajdujących się w sytuacjach kryzysowych (trudności z płynnością finansową, niewypłacalność, zagrożenie upadłością).

Świadczymy usługi w języku polskim, angielskim i francuskim.

Monika Wieczorek – radca prawny, założycielka Kancelarii Prawnej EDGE Wieczorek.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego na kierunku prawo, które ukończyła z wyróżnieniem, otrzymując Rektorski Dyplom Uznania za osiągnięcia naukowe (tytuł pracy: „Prywatność osób prawnych w świetle prawa polskiego i angielskiego. Analiza cywilnoprawna”). Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednym z warszawskich sądów oraz współpracując z polskimi i zagranicznymi kancelariami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Członek stałych komisji wyjaśniających w spółkach kapitałowych badających występowanie nieprawidłowości i działań niepożądanych. Członek Rady Nadzorczej jednej ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Publikuje m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

e-mail: m.wieczorek@edgewieczorek.pl
tel.:+48 669 150 485

Michał Zaliwski – radca prawny.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy na rzecz firmy doradczej Deloitte, kancelarii prawnych i Urzędu Kontroli Skarbowej oraz służby w organach ścigania. Zajmował się m.in. kontrolą w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku VAT. Brał udział w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej podmiotów gospodarczych oraz osób zarządzających przedsiębiorstwem. Zawodowo i naukowo interesuje się prawem cywilnym, prawem karnym gospodarczym i skarbowym oraz postępowaniem kontrolnym (podatkowym).

e-mail: m.zaliwski@edgewieczorek.pl
tel.:+48 600 940 860

Jarosław Mrożek – prawnik, syndyk licencjonowany, doradca restrukturyzacyjny, certyfikowany księgowy, mgr inż. elektronik, doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS.
Absolwent prawa na Uniwersytecie SWPS, zarządzania finansami i rachunkowością przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej oraz elektroniki i zarządzania przemysłowego École Centrale Paris. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w zarządach spółek oraz na stanowiskach kierowniczych w firmach polskich i międzynarodowych. Przez wiele lat prowadził biuro rachunkowe oraz udzielał porad prawnych małym i średnim przedsiębiorcom. Posiada praktyczne doświadczenie w zarządzaniu finansami firm, rachunkowości, controllingu finansowym, oraz w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, turystycznego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Posługuje się biegle językiem angielskim i francuskim. Naukowo zajmuje się postępowaniem arbitrażowym, alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów oraz prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
Członek Zrzeszenia Prawników Polskich, Krajowej Izby Syndyków i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

e-mail: j.mrozek@edgewieczorek.pl
tel.:+48 501 422 163